Vennligst les igjennom vilkårene for ditt valgte medlemskap.
Du må scrolle lengre ned på siden for å se vilkår for medlemskap uten binding.

 

 

Medlemsvilkår for «I AM UNLIMITED» (12 MND BINDING)

 

VENNLIGST LES IGJENNOM GJELDENDE VILKÅR FOR DITT MEDLEMSKAP:

1.PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Ved å oppgi dine personopplysninger godtar du at:
Dine personopplysninger blir oppbevart sikkert i våre systemer. Kun ansatte, eller godkjente representanter for The Studio Fitness & Lifestyle AS vil få tilgang til dine opplysninger, og de vil ikke bli delt med tredjepart. Personopplysninger blir kun brukt av The Studio Fitness & Lifestyle AS ifbm. ditt medlemskap hos oss og utsendelse av informasjon som er relevant for deg via epost, post eller telefon. I noen tilfeller kan det være nødvendig å innhente personopplysninger på nytt ifbm. oppdatering av våre systemer e.l.

2. MEDLEMSKAPSPRIS & TJENESTER

Du sikrer din medlemskapspris når du har bekreftet denne kontrakten. Du vil være sikret denne prisen så lenge du er registrert som betalende medlem i våre systemer. Dersom du melder deg ut av dette medlemskapet, vil veiledende priser være gjeldende ved ny innmeldelse.

Medlemskapspris(er) som er synlige på våre nettsider eller tilhørende systemer er de til enhver tid veiledende priser. The Studio Fitness & Lifestyle AS forbeholder retten til å endre priser ifbm. med kampanjer e.l.

Dette medlemskapet gir deg tilgang til alle våre gruppetimer i sal. Som medlem får du også rabatter på andre tjenester på The Studio. Dette kan gjelde kurs, workshops, massasje og velvære samt Personlig Trening.

Rabatterte tilbud for medlemmer blir annonsert i nyhetsbrev, i vår app og på studioet.

3. KONTRAKTENS LENGDE (BINDINGSTID)

Bindingstiden trer i kraft på kjøpsdato.

Du godtar å betale et månedlig beløp på 1098,- til totalprisen er betalt ned i sin helhet dersom ikke annet avtales ihht. punkt 5. Totalprisen på medlemskapet du kjøper tilsvarer 1098,- x 12 mnd = 13 176,-

I spesielle tilfeller som ved sykdom, uførhet, lengre utenlandsopphold eller studier i utlandet kan det avtales midlertidig frysing eller oppheving av bindingstid. Se punkt 6 i kontrakten.

Kontrakten fornyes automatisk hver 12.måned. Bindingstid oppheves etter de første 12 mnd, men da uten bindingstid. For å si opp kontrakten etter at bindingstiden er utløpt kan du kontakte oss på telefon eller mail.

4. MÅNEDLIG BETALING

Din kortinformasjon blir behandlet med sikker kryptering og høyeste PCI level.

Medlemskapsavgiften trekkes automatisk fra ditt registrerte kort hver måned til kontrakten sies opp. Du er selv ansvarlig for at informasjonen tilknyttet din medlemskonto holdes oppdatert, og at du følger instruksjoner gitt av oss for å gjøre dette.

Du kan endre trekkdato ved å kontakte oss.

Dersom det ikke lykkes å trekke medlemskapsavgiften fra din konto, vil det bli gjort et nytt forsøk etter 7 dager. Dersom dette også feiler, vil det tilkomme et ekstragebyr på 50,- og et inkassovarsel på det utestående beløpet vil sendes per post.

5. UTMELDING

Dersom du ønsker å avslutte din kontrakt før bindingstiden har gått ut må du betale det resterende totalbeløpet i sin helhet dersom ikke annet avtales med oss.

Ved vedvarende sykdom, flytting (lengre enn 20 km), utenlandsstudier/utplassering (1 år eller mer), eller uførhet som gjør deg ute av stand til å trene, kan medlemskapet avsluttes uten at totalbeløpet må betales. Legeerklæring/flyttemelding fra folkeregisteret/inntaksbevis kreves.

Ta kontakt med oss for å fryse medlemskapet ditt i inntil 2 mnd (1 mnd av gangen, eller 2 mnd i strekk) ved sykdom/uførhet/studier/reise.

Oppsigelse/frys må bekreftes av oss på epost for å være gyldig.

6. GODTA VILKÅR FOR DENNE KONTRAKTEN

Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått gjeldende vilkår for mitt medlemskap, og at denne kontrakten gjøres gjeldende fra den dato jeg har gitt min bekreftelse elektronisk.

VELKOMMEN TIL THE STUDIO FITNESS & LIFESTYLE!

Medlemsvilkår for «I AM UNLIMITED» (UTEN BINDING)

 

VENNLIGST LES IGJENNOM GJELDENDE VILKÅR FOR DITT MEDLEMSKAP:

1. PRIS GARANTI

For dette medlemskapet gjelder prisen på 1250,- pr. mnd. så lenge du er medlem hos oss.

2. BETALING

For dette medlemskapet betaler du 1250,- per måned til medlemskapet du sier opp og har fått bekreftet dette per epost.

3. AVTALENS VARIGHET

Avtalen er løpende fra kjøpsdato.

Du må si opp minimum 2 arbeidsdager før neste månedstrekk ved å sende epost: mail@thestudio.no

Oppsigelsen er gyldig når du har mottatt bekreftelse på epost om dette.

4. PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Vi garanterer at dine personopplysninger blir oppbevart sikkert i våre systemer. Kun ansatte, eller godkjente representanter for The Studio Fitness & Lifestyle AS vil få tilgang til dine opplysninger, og de vil ikke bli delt med tredjepart.

Personopplysninger blir kun brukt av The Studio Fitness & Lifestyle AS ifbm. ditt medlemskap hos oss og utsendelse av informasjon som er relevant for deg.

5. MEDLEMSKAPSPRIS & TJENESTER

Du sikrer din medlemskapspris så lenge du har et aktivt medlemskap. Dersom du melder deg ut vil veiledende priser være gjeldende ved ny innmeldelse.

Medlemskapspris(er) som er synlige på våre nettsider eller tilhørende systemer er de til enhver tid veiledende priser. Vi forbeholder oss retten til å endre priser ifbm. med kampanjer o.l.

Dette medlemskapet gir deg tilgang til alle våre gruppetimer i sal. Rabatterte tilbud for medlemmer blir annonsert i nyhetsbrev, i vår app og på studioet. Du får 50% rabatt på dansekurs!

6. AUTOPAY

Din kortinformasjon blir behandlet med sikker kryptering og høyeste PCI level.

Betaling trekkes automatisk fra din oppgitte konto hver måned til avtalen sies opp.

Du kan endre dato for ditt trekk ved å kontakte oss.

Dersom det ikke lykkes å trekke medlemskapsavgiften fra din konto, vil det bli gjort nytt forsøk. Dersom dette feiler, vil du bli kontaktet på mail/telefon.

7. UTMELDING

Dersom du ønsker å avslutte din avtale kan du enkelt avslutte medlemskapet ved å kontakte oss på epost: mail@thestudio.no

Oppsigelse må bekreftes av oss på epost for å være gyldig.

Medlemskapet kan ikke fryses.

8. GODTA VILKÅR FOR DENNE AVTALEN

Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått gjeldende vilkår for mitt medlemskap.

VELKOMMEN TIL THE STUDIO FITNESS & LIFESTYLE!