Mindful Hatha Yoga

mindful hatha yoga

Denne måten å praktisere yoga på reduserer stress og spenninger i kroppen, og du vil kunne oppnå større balanse i livet. Timen vil på et dypere nivå, også kunne forbedre din aksept og sinnsro. Asanasene (stillinger) praktiseres rolig og bevisst, og timen implementerer også Pranayama (pusteteknikker) og meditasjon.

”The point of meditation isn’t to be peaceful, to be better than where you are now, or to get away from everything. It’s to be present. Present with whatever is”

-Waylon Lewis

Mindful Hatha Yoga
  • Cardio
  • Core
  • Strength
  • Movement
  • Endurance
  • Flexibility
  • Difficulty
  • Mindful Factor

Sammendrag

Mindful Hatha Yoga er en myk og rolig yogaklasse, forankret i både klassisk Hatha Yoga og Mindfulness. Gjennom hele klassen søker man etter å oppnå en tilstand av aktiv, åpen oppmerksomhet og tilstedeværelse ”her og nå”.

Denne måten å praktisere yoga på reduserer stress og spenninger i kroppen, og du vil kunne oppnå større balanse i livet. Timen vil på et dypere nivå, også kunne forbedre din aksept og sinnsro. Asanasene (stillinger) praktiseres rolig og bevisst, og timen implementerer også Pranayama (pusteteknikker) og meditasjon.

Timen er åpen for alle, uansett alder, nivå eller erfaring med yoga.

Sending
User Rating 0 (0 votes)